Đường 25C Nhơn Trạch

Hiển thị tất cả 6 kết quả

12 Lê Hồng Phong, Long Thọ, Nhơn Trạch
Đường trước đất: 47m
Loại nền: Đất Mặt Tiền
Diện tích: 20000m2
4.500.000đồng
12 Lê Hồng Phong, Long Thọ, Nhơn Trạch
Đường trước đất: 100m
Loại nền: Đất Mặt Tiền
Diện tích: 8300m2
7.500.000đồng
12 Lê Hồng Phong, Long Thọ, Nhơn Trạch
Đường trước đất: 40m
Loại nền: Đất Mặt Tiền
Diện tích: 6578m2
8.500.000đồng