SaigonLand Nhơn Trạch – Tin Tức Nổi Bật

CÔNG TY SAIGONLAND NHƠN TRẠCH

TÀI LIỆU – KIẾN THỨC BẤT ĐỘNG SẢN

Đất Mặt Tiền Đang Bán

12 Lê Hồng Phong, Long Thọ, Nhơn Trạch
Đường trước đất: 47m
Loại nền: Đất Mặt Tiền
Diện tích: 20000m2
4.500.000đồng
12 Lê Hồng Phong, Long Thọ, Nhơn Trạch
Đường trước đất: 40m
Loại nền: Đất Mặt Tiền
Diện tích: 6578m2
8.500.000đồng
12 Lê Hồng Phong, Long Thọ, Nhơn Trạch
Đường trước đất: 100m
Loại nền: Đất Mặt Tiền
Diện tích: 8300m2
7.500.000đồng
12 Lê Hồng Phong, Long Thọ, Nhơn Trạch
Đường trước đất: 80m
Loại nền: Đất Mặt Tiền
Diện tích: 2428m2
3.500.000đồng

VỊ TRÍ CỦA SAIGONLAND NHƠN TRẠCH